За поздрав живот без прекумерна влага и кондензација.

Практично. Безбедно. Чисто. Исклучително ефикасно и во зима и во лето.
Го чува здравјето.

* нуди и ДОДАТОК ЗА АПСОРБИРАЊЕ НА ВЛАГАТА – две дополнителни таблети