Присуството на влага во ѕидовите
на објектите предизвикува бројни проблеми и непријатности