Ја зголемува температурата на најстудените делови на ѕидот со што спречува оросување и ги елиминира условите за појава на мувла