Për një jetë të shëndetshme
pa lagështi të tepërt dhe kondensim.

Praktik. I sigurt. I pastër. Jashtëzakonisht i efektshëm gjatë dimrit dhe të verës.
Mbron shëndetin.

* ofron gjithashtu SHTESË PËR THYSHTIN E LAGËSHTRIVE – dy tableta shtesë