Zgjidhja më e thjeshtë dhe e efektshme për të rifreskuar ose ndryshuar ngjyrën e fugave
të pllakave qeramike