Ngre temperaturën e pjesëve më të ftohta të murit, duke parandaluar në këtë mënyre paraqitjen e kondensimit dhe mykut