Për një jetë të
shëndetshme pa myk.

Ky preparat dezinfektues aplikohet me spërkatëse, për të mënjanuar mykun nga muret, dritaret, dyert, druri, plastiku, pllakat qeramike, zonat rreth lavamanit dhe kabinës së dushit, si edhe nga sipërfaqet e tjera.