Boja za podne
i zidne pločice

LUX TILE COLOR

LUX TILE COLOR

Primena

Univerzalno primenljivo u enterijeru i eksterijeru na podlogama kao što su pločice (zidne i podne), kade i tuš kade, beton, čelik, asfalt, drvo.

Osobine

Može se hodati nakon 24 sata (20°C / 55% relativna vlažnost vazduha), dobra otpornost na sunčevu svetlost, dobro prianjanje na pločice, vrlo niska tendencija prljanja, veoma dobra otpornost, klasa otpornosti na klizanje R9.

Otpornost na vodu, tragove automobilskih guma, motorna ulja, dizel, mineralna ulja, rastvor soli za puteve, plastifikatore, alkohol, blaga sredstva za čišćenje u domaćinstvu.

  • Izuzetno brzo sušenje: ~ 24 sata
  • Brza ponovna upotreba prostorija
  • Veoma dobra adhezija – bez prajmera
  • Završni svileni mat izgled
  • Klasa otpornosti na klizanje R9
  • Sprečava skupljanje prljavštine u fugama
  • Boja: bela
  • Stepen sjaja: Svileni mat.

Razređivanje

Spremno za upotrebu. U slučaju potrebe može se razrediti maksimalno 10% Jaeger-ovim Razređivačem 97.

Otvoreno vreme za rad

Približno 3 sata na 20°C (kraće vreme na višim temperaturama).

Odnos mešanja

10:1 (težinski delovi) sa LUX TILE COLOR učvršćivačem.

Primena na keramičkim pločicama

Pločice moraju biti čiste, suve, bez prljavštine i kamenca. Fuge moraju biti stabilne i čvrste. Sve eventualne pukotine prethodno zatvoriti.

Primena na kadama

Pogodan za emajlirane i akrilne kade. Prethodno temeljno očistiti kadu, odstraniti kamenac i isprati kadu, površinu izmatirati (šmirglom granulacije 120 do 320). Sve neravnine na površini moraju biti uklonjene. Isprati i ostaviti da se dobro osuši pre nanošenja premaza. Najpre popuniti sve eventualne rupice / otvore sa epoksidnim gitom i izmatirati ih nakon sušenja (emajlirane kade). Sušenje kade pre upotrebe najmanje 5 dana na 20°C.

Primena na betonu, estrihu

Mineralne podloge moraju biti postavljene znatno pre početka farbanja. Novi beton mora biti star najmanje 4 – 6 nedelja. Podloga mora biti suva, čista, bez masti i stabilna, labavi i nestabilni slojevi moraju se ukloniti. Beton i estrih moraju i dalje imati dovoljnu sposobnost upijanja da bi se obezbedilo dobro prijanjanje. Eventaulne ostatke lepka, cementa na površini ukloniti peskarenjem, brušenjem ili pranjem rastvorom limunske kiseline. Očistiti sve već korišćene,masne betonske površine alkalnim sredstvima za čišćenje. Oprati sa puno vode ili mlazom pare. Sačekati da se površine dobro osuše.

Primena na čeliku

Podloga mora biti suva i čista, bez rđe, kamenca, masti i hemijskih kontaminanta.

Primena na staklu

Ne preporučuje se.

Primena na plastici

Izvršiti preliminarne testove radi provere adhezije.

Preporučeni alat

Valjak otporan na rastvarače sa dužinom dlake od 6 mm, na primer, napravljeni od poliamida.

Moguće je nanošenje i airless uređajima (preporuka je mlaznica od 3 mm).

Čišćenje alata

Sa Jaeger-ovim Razređivačem 97.

Pakovanje

1kg Baze + 0,1 kg Učvršćivača = 1,1 kg Smeše

Potrošnja

3 – 4 m2/kg po sloju.

Sušenje (pri relativnoj vlažnosti vazduha 55%):

Na 5°C ~ 6 dana

Na 10°C ~ 5 dana

Na 20°C ~ 24 sata

UPUTSTVO ZA NANOŠENJE

Proverite stanje podloge – pločica

Proverite stabilnost, vezu između pločica i njihove podloge.

Priprema

Pločice moraju biti čiste, suve, bez prljavštine i kamenca.

Fuge moraju biti stabilne i čvrste.

Sve eventualne pukotine prethodno zatvoriti.

Ukloniti silikonske fuge.

Mešanje materijala

Pomešajte bazu i učvršćivač i mešajte mehanički mikserom najmanje 3 minuta.

Otvoreno vreme za rad

Materijal koji ste zamešali se može koristiti u naredna 3 sata (na 20 ° C) nakon mešanja, nakon čega se zamešani materijal više ne može koristiti. Nije neophodno da zamešate sav materijal odjednom. Ali tu količinu koju zamešate morate iskoristiti u naredna 3 sata. Bitna je proporcija – odnos mešanja, baza : učvršćivač je 10:1 (težinski delovi)

Nanošenje prvog sloja boje

Preporučeni alat je valjak otporan na rastvarače sa dužinom dlake od 6 mm, na primer od poliamida.

Moguće je nanošenje i airless uređajima (preporuka je mlaznica od 3 mm).

Nanošenje drugog sloja boje

Drugi sloj boje, nerazređen, možete naneti nakon 12 sati sušenja prvog sloja.

Važna napomena : Koristite novo zamešani materijal!