БOJA ЗА ПОДНИ
И ЅИДНИ ПЛОЧКИ

LUX TILE COLOR

LUX TILE COLOR

Применa

Универзално применливо во ентериер и екстериер на подлоги како што се плочки (ѕидни и подни), кади и туш кади, бетон, челик, асфалт, дрво.

Карактеристики

Може да се оди по 24 часа (20°C / 55% релативна влажност на воздухот), добра отпорност на сончева светлина, добра адхезија на плочки, многу мала тенденција кон валкање, многу добра отпорност, класа на отпорност на лизгање R9.

Resistente al agua, huellas de neumáticos, aceites de motor, diésel, aceites minerales, solución de sal para carreteras, plastificantes, alcohol y limpiadores domésticos suaves.

  • Исклучително брзо сушење ~ 24 часа
  • Брза повторна употреба на просторијата
  • Многу добра адхезија – без прајмери
  • Завршен свилен мат изглед
  • Класа на отпорност на лизгање R9
  • Спречува собирање на нечистотии во фугите
  • Бoja : белa
  • Степен на сјај: Свилен мат.

Разредувањe

Подготвено за употреба. Во случај на потреба може да се разреди максимум со 10% Jaeger-oв Разредувач 97.

Oтворено време за работа

Околу 3 часа нa 20°C (пократко време на повисоки температури).

Oднос на мешавини

10:1 (тежински делови) со LUX TILE COLOR зацврстувач.

Примена на керамички плочки

Плочките мора да бидат чисти, суви,без нечистотии и бигор. Фугите мора да бидат стабилни и цврсти. Сите евентуални пукнатини претходно треба да се затворат.

Примена на кади

Погоден за емајлирани и акрилни кади. Прво темелно исчистете ја кадата, отстранете го бигорот и исплакнете ја кадата, измазнете ја површината (со шмиргла со гранилација од 120 до 320). Сите нерамнини на површината мора да се отстранат. Исплакнете и оставете добро да се исуши пред нанесување на премазот. Најпрво пополнете ги сите евентуални отвори/отвори со епоксиден кит и матирајте ги по сушењето (емајлирани кади). Сушење на кадата пред употреба најмалку 5 дена на 20°C.

Примена на бетон, естрих

Минералните подлоги мора добро да се постават пред почетокот на бојадисувањето. Новиот бетон мора да биде стар најмалку 4-6 недели. Подлогата мора да биде сува, чиста, без маснотии и стабилна, а лабавите и нестабилните слоеви мора да се отстранат. Бетонот и естрихот сепак мора да имаат доволно способност за впивање за да се обезбеди добра адхезија. Отстранете го преостанатиот лепак или цемент на површината со пескарење, брусење или миење со раствор од лимонска киселина. Исчистете ги сите претходно користени, мрсни бетонски површини со алкални средства за чистење. Измијте со многу вода или млаз пареа. Почекајте површините добро да се исушат.

Примена на челик

Подлогата мора да биде сува и чиста, без 'рѓа, бигор, маснотии и хемиски нечистотии.

Примена на стакло

Не се препорачува.

Примена на пластика

Направете прелиминарни тестови за да ја проверите адхезијата.

Препорачан алат

Валјак отпорен на растворувачи со должина на влакна од 6 mm, на пример, изработен од полиамид.

Можно е да се нанесе и со airless уред (препорачана е млазница од 3 mm).

Чистење на алатот

Со Jaeger-oв Разредувач 97.

Пакувањe

1kg База + 0,1 kg Зацврстувач = 1,1 kg Смеса

Потрошувачкa

3 – 4 m2/kg по слој.

Сушење (при релативна влажност на воздухот од 55%):

Нa 5°C ~ 6 денa

Нa 10°C ~ 5 денa

Нa 20°C ~ 24 часа

УПАТСТВО ЗА НАНЕСУВАЊЕ

Проверете ја состојбата на подлогата – плочките

Проверете ги стабилноста, врската помеѓу плочките и нивните подлоги.

Подготовкa

Плочките мора да бидат чисти, суви, без нечистотии и бигор.

Фугите мора да бидат стабилни и цврсти.

Сите евентуални пукнатини претходно да се затворат.

Отстранете ги силиконските фуги.

Мешање на материјалите

Измешајте ги базата и зацврстувачот и мешајте ги со електричен миксер најмалку 3 минути.

Oтворено време за работа

Материјалот што го измешавте може да се користи во следните 3 часа (на 20°C) по мешањето, по што измешаниот материјал повеќе не може да се користи. Не е неопходно да се меша целиот материјал одеднаш. Но, треба да ја искористите количината што ќе ја измешате во следните 3 часа. Пропорцијата е важна - односот на мешање, база: зацврстувач е 10:1 (тежински делови)

Нанесување на првиот слој боја.

Препорачан алат е валјак отпорен на растворувачи со должина на влакна од 6 mm, на пример од полиамиди.

Можно е да се нанесе и со airless уред (препорачана е млазница од 3 mm).

Нанесување на вториот слој боја.

Вториот слој боја, неразреден, можете да го нанесете по 12 часа сушење на првиот слој.

Важна забелешка: Користете ново измешан материјал!