BOJË PËR PLLAKAT E
DYSHEMESH DHE TË MURIT

LUX TILE COLOR

LUX TILE COLOR

Aplikimi

Aplikim i përgjithshëm në enterier dhe eksterier në baza të tilla si pllaka (të mureve dhe dyshemeve), vaska dhe dushe, beton, çelik, asfalt, dru.

Karakteristikat

Mund të ecni mbi të pas 24 orësh (20°C / 55% lagështi relative), rezistencë e mirë ndaj rrezeve të diellit, ngjitje e mirë me pllakat, tendencë shumë e ulët ndaj ndotjes, rezistencë shumë e mirë, klasa e rezistencës ndaj rrëshqitjes R9.

Rezistenca ndaj ujit, shenjave të gomave të makinave, vajrave motorikë, naftë, vajrave mineralë, solucion kripë rruge, plastifikues, alkool, pastrues të butë shtëpiake.

  • Tharje jashtëzakonisht të shpejtë ~ 24 orë
  • Përdorim i shpejtë i ambienteve
  • Ngjitje shumë e mirë - pa bazë (prajmer)
  • Përfundim mat i mëndafshtë
  • Klasa e rezistencës ndaj rrëshqitjes R9
  • Parandalon grumbullimin e papastërtive në fuga
  • Ngjyra: e bardhë
  • Niveli i shkëlqimit: Mat i mëndafshtë.

Tretja

Готов к использованию. При необходимости краску можно разбавить растворителем Jaeger 97 максимум до 10%.

Koha e punës

Përafërsisht 3 orë në 20°C (kohë më e shkurtër në temperatura më të larta).

Raporti i përzierjes

10:1 (sipas peshës) me forcues LUX TILE COLOR.

Aplikimi në pllaka qeramike

Pllakat duhet të jenë të pastra, të thata, pa papastërti dhe gëlqere. Fugat duhet të jenë të qëndrueshme dhe të forta. Mbyllni paraprakisht të gjitha çarjet e mundshme.

Aplikimi në vaska

I përshtatshëm për vaska të emaluara dhe akrilike. Fillimisht pastroni tërësisht vaskën, hiqni gurët gëlqerorë dhe shpërlajeni vaskën, lëmoni sipërfaqen (me letër zmerile 120 deri në 320 grimca). Sipërfaqja duhet të jetë e rrafshët. Shpërlajeni dhe lëreni të thahet tërësisht përpara se të lyeni. Fillimisht, mbushni të gjitha vrimat/hapjet e mundshme me stuko epokside dhe pas tharjes (vaska të emaluara) bëni zmirlimin. Para përdorimit vaska duhet të thahet për të paktën 5 ditë në 20°C.

Aplikimi në beton, mastar

Bazat minerale duhet të instalohen shumë përpara fillimit të lyerjes. Beton i ri duhet të jetë i vjetër së paku 4-6 javë. Baza duhet të jetë e thatë, e pastër, pa yndyrë dhe e qëndrueshme, shtresat e lirshme dhe të paqëndrueshme duhet të hiqen. Betoni dhe mastari duhet të kenë ende absorbim të mjaftueshëm për të siguruar ngjitje të mirë. Hiqni çdo mbetje të ngjitësit dhe çimentos në sipërfaqe duke zmirluar, lëmuar ose larë me tretësirë të acidit citrik. Pastroni të gjitha sipërfaqet e betonit të yndyrshëm tashmë të përdorura me agjentë pastrues alkaline. Lajeni me ujë të bollshëm ose me avull. Prisni që sipërfaqet të thahen mirë.

Aplikimi në çelik

Baza duhet të jetë e thatë dhe e pastër, pa ndryshk, gurë gëlqeror, yndyrë dhe ndotës kimikë.

Aplikimi në qelq

Nuk preferohet

Aplikimi në plastikë

Bëni teste paraprake për të kontrolluar ngjitjen.

Mjetet e rekomanduara

Rul i qëndrueshëm ndaj tretësve me gjatësi të fijeve prej 6 mm, për shembull, të bëra nga poliamidi.

Është gjithashtu e mundur të aplikohet me pajisje airless (rekomandohet 3 mm).

Pastrimi i pajisjes

Me tretës Jaeger Thinner 97.

Paketimi

1 kg bazë + 0,1 kg ngurtësues = 1,1 kg përzierje

Konsumi

3 - 4 m2/kg për shtresë.

Tharje (në lagështi relative të ajrit prej 55%):

Në 5°C ~ 6 ditë

Në 10°C ~ 5 ditë

Në 20°C ~ 24 orë

UDHËZUES APLIKIMI

Kontrolloni gjendjen e bazës - pllakave

Kontrolloni qëndrueshmërinë, lidhjen midis pllakave dhe bazës së tyre.

Përgatitja

Pllakat duhet të jenë të pastra, të thata, pa papastërti dhe gëlqere.

Fugat duhet të jenë të qëndrueshme dhe të forta.

Mbyllni paraprakisht të gjitha çarjet e mundshme.

Hiqni fugat e silikonit.

Përzierja e materialeve

Përzieni bazën dhe ngurtësuesin dhe përzieni mekanikisht me mikser për të paktën 3 minuta.

Koha e punës

Materiali që keni përzier mund të përdoret për 3 orët e ardhshme (në 20 ° C) pas përzierjes, pas asaj kohe materiali i përzier nuk mund të përdoret më. Nuk është e nevojshme të përzieni të gjithë materialin menjëherë. Por sasinë që përzieni duhet ta përdorni brenda 3 orëve të ardhshme. Proporcioni është i rëndësishëm - raporti i përzierjes, baza : ngurtësuesi është 10:1 (sipas peshës)

Aplikimi i shtresës së parë të bojës.

Mjetet e rekomanduara: rul i qëndrueshëm ndaj tretësve me gjatësi të fijeve prej 6 mm, për shembull, nga poliamidi.

Është gjithashtu e mundur të aplikohet me pajisje airless (rekomandohet 3 mm).

Aplikimi i shtresës së dytë të bojës

Shtresën e dytë të bojës, të pa holluar (patretur) mund ta aplikoni pas 12 orësh tharje të shtresës së parë.

Vërejtje: Përdorni materialin e sapo përzier!