Termo shtresë
Për mure

SHTRESA PËR PARANDALIMIN E KONDENSIMIT

Nëse përqendrimi i lagështirës është jashtëzakonisht i lartë, zgjidhja më efikase është termo shtresa StopKondenz, e cila në mënyrë shumë efikase parandalon shfaqjen e kondensimit në zonat e trajtuara.

Sipërfaqja e trajtuar me këtë termo-shtresë është deri në 5°C më e ngrohtë se ajo që nuk është e lyer. Sasia e nxehtësisë që grumbullohet siguron që edhe kur lagështia relative në dhomë është deri në 90%, parandalon kondensimin dhe kështu mënjanon përfundimisht kushtet për shfaqjen e mykut.

StopKondenz aplikohet thjesht me furçë dhe pas tharjes mund të lyhet me bojëra dispersioni standarde me bazë uji.

– Lagështia atmosferike

– Lagështia e kondensimit

– Lagështia nga rrjedhjet

Si saktësisht përdoret dhe sa është konsumi?

Përmban grimca pluhuri mineral që kanë vetinë të thithin nxehtësinë nga ambienti dhe më vonë ta lëshojnë për të ngrohur sipërfaqet e ftohta.

Nuk kërkon një bazë të mëparshme dhe mund të aplikohet mbi bojë të vjetër që nuk lëvorohet. Sipërfaqet e prekura nga myku duhet të lahen me një tretësirë ujore të zbardhuesit (1dl zbardhues të tretur në 1/2 litër ujë). Aplikohet (pa u tretur) në dy shtresa me furçë ose rul. Në situata kritike, rekomandohet të aplikohet një shtresë të tretë.

Shtresa e parë duhet të sigurojë mbulim të plotë të sipërfaqes dhe trashësi minimale të shtresës. Shtresa e dytë aplikohet pas 4 orësh. Pas 4 orësh të tjera, aplikohet shtresa e tretë në mënyrë që trashësia totale e shtresës të jetë rreth 1 mm.

Kur sipërfaqja është plotësisht e thatë, ajo mund të lyhet me bojëra dispersioni standarde. Në 2 shtresa pa tretje konsumi është 0,7 lit/m². Në 3 shtresa konsumi është 0,9 lit/m². Kur të tretet me 10-15% ujë për aplikim më të lehtë, duhet të aplikohet në tre shtresa, me konsum 0,7 lit/m².